Soliteint

Fiókom

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

ÁTTEKINTÉS Ezt a weboldalt az ATR üzemelteti. Az oldalon az „mi”, „minket” és „a miénk” kifejezések a Soliteint-et jelölik. A Soliteint ezt a weboldalt, beleértve az oldalon elérhető összes információt, eszközt és szolgáltatást kínálja Önnek, a felhasználónak, feltéve, hogy elfogadja itt meghatározott összes feltételt, szabályzatot és értesítést.

Weboldalunk meglátogatásával és/vagy valamit tőlünk vásárolva részt vesz szolgáltatásainkban és elfogadja, hogy kötve van az alábbi feltételekhez, beleértve az itt hivatkozott és/vagy hiperhivatkozással elérhető további feltételeket és szabályzatokat. Ezek a Szolgáltatási Feltételek minden felhasználóra vonatkoznak az oldalon, beleértve korlátozás nélkül a böngészőket, eladókat, vásárlókat, kereskedőket és/tartalom hozzájárulókat.

1. SZAKASZ - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Ön vagy betöltötte a 18. életévét, vagy szülői vagy törvényes gyám felügyelete alatt fér hozzá az Oldalhoz.


Bizonyos szolgáltatások és kapcsolódó funkciók, amelyek elérhetők lehetnek az Oldalon, regisztrációt vagy előfizetést igényelhetnek. Amennyiben úgy dönt, hogy regisztrál vagy előfizet az ilyen szolgáltatásokra vagy kapcsolódó funkciókra, beleegyezik, hogy pontos és aktuális információkat szolgáltat magáról, és az ilyen információkat azonnal frissíti, ha változás történik. Az Oldal minden felhasználója kizárólag felelős a jelszavak és egyéb fiókazonosítók biztonságban tartásáért és titokban tartásáért. A fiók tulajdonosa teljes mértékben felelős az adott jelszó vagy fiók alatt végrehajtott összes tevékenységért. Továbbá, Önnek kötelessége értesíteni minket minden engedély nélküli jelszó vagy fiók használatról. Az Oldal semmilyen módon nem felelős vagy tartozik kártérítéssel közvetetten vagy közvetlenül, bármilyen jellegű veszteség vagy kár miatt, amely az Ön e szakaszban foglalt kötelezettségeinek elmulasztásából ered.

A regisztrációs folyamat során beleegyezik abba, hogy promóciós e-maileket kap az Oldaltól. Később bármik.or leiratkozhat ezekről a promóciós e-mailekről az e-mail alján található hivatkozásra kattintva

2. SZAKASZ - Védjegyek és Szerzői Jogok

Az Oldalon, az Oldal információtartalmában és az egész weboldal tervezésében, beleértve, de nem kizárólagosan, a szöveget, grafikákat, szoftvereket, fényképeket, videókat, zenét, hangot és ezek kiválasztását és elrendezését, valamint az összes szoftver-összeállítást, forráskódot és szoftvert, legyenek azok bejegyzett vagy be nem jegyzett szellemi tulajdonjogok, a mi tulajdonunk maradnak. Az Oldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll kollektív munkaként a magyar szerzői jogi törvények és nemzetközi egyezmények értelmében. Minden jog fenntartva.

3. SZAKASZ - INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐBENISÉGE

Nem vállalunk felelősséget, ha az ezen az oldalon elérhető információk nem pontosak, teljesek vagy aktuálisak. Az ezen az oldalon található anyagok általános tájékoztatásra szolgálnak és nem szabad rájuk támaszkodni vagy őket egyedüli alapként használni döntéshozatalhoz anélkül, hogy konzultálna elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időbeliség szempontjából relevánsabb információforrásokkal. Ezen az oldalon található anyagokra történő támaszkodás az Ön saját felelőssége.

Ez az oldal tartalmazhat bizonyos történelmi információkat. A történelmi információk természetüknél fogva nem aktuálisak és csak hivatkozásként szolgálnak. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk ezen az oldalon található tartalmakat, de nincs kötelezettségünk arra, hogy frissítsük az oldalunkon lévő bármely információt. Egyetért azzal, hogy az Ön felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az oldalunkon történő változásokat.

4. SZAKASZ - A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÁRAK MÓDOSÍTÁSA

Termékeink árai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk vagy felfüggesszük a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát) előzetes értesítés nélkül bármikor. Semmilyen felelősséggel nem tartozunk Önnek vagy bármely harmadik félnek bármilyen módosítás, árváltozás, felfüggesztés vagy megszüntetés miatt a Szolgáltatásban.

5. SZAKASZ - TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (ha alkalmazható)

Bizonyos termékek vagy szolgáltatások kizárólag online lehetnek elérhetők a weboldalon keresztül. Ezek a termékek vagy szolgáltatások korlátozott mennyiségben állhatnak rendelkezésre és csak a Visszaküldési Szabályzatunknak megfelelően téríthetők vissza vagy cserélhetők ki.

Minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy a boltban megjelenő termékeink színeit és képeit lehető legpontosabban ábrázoljuk. Nem garantálhatjuk, hogy a számítógépe képernyőjének színvisszaadása pontos lesz.

Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk termékeink vagy Szolgáltatásaink értékesítését bármely személynek, földrajzi területnek vagy joghatóságnak. Ezt a jogot esetenként gyakorolhatjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk bármely termék vagy szolgáltatás általunk kínált mennyiségeit. Minden termékleírás vagy termékár megváltoztatása előzetes értesítés nélkül bármikor történhet, kizárólag a mi belátásunk szerint. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megszüntessünk bármely terméket. Bármely ezen az oldalon tett termék- vagy szolgáltatásajánlat érvénytelen, ahol azt törvény tiltja.

6. SZAKASZ - A SZÁMLÁZÁS ÉS A FIÓKINFORMÁCIÓ PONTOSSÁGA

A termékek elérhetősége szerinti és fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsunk bármely rendelést, amit Önnel kötünk. Egyedülálló mérlegelésünk szerint korlátozhatjuk vagy visszamondhatjuk az egy személyre, egy háztartásra vagy egy rendelésre vásárolt mennyiségeket. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják az azonos ügyfélfiók, azonos hitelkártya alatt leadott rendeléseket, és/vagy azokat a rendeléseket, amelyek ugyanazt a számlázási és/vagy szállítási címet használják. Abban az esetben, ha megváltoztatunk vagy visszamondunk egy rendelést, megpróbáljuk értesíteni Önt az Ön által a rendelés leadásakor megadott e-mail címen és/vagy számlázási címen/telefonszámon keresztül. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy megtiltsuk azokat a rendeléseket, amelyeket egyedüli belátásunk szerint úgy ítélünk meg, hogy kereskedők, viszonteladók vagy forgalmazók által helyeztek el.

Ön beleegyezik abba, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és fiókinformációkat szolgáltat minden boltunkban végrehajtott vásárlásához. Ön beleegyezik abba, hogy azonnal frissíti fiókját és egyéb információit, beleértve az e-mail címét és hitelkártyaszámait és lejárati dátumait, hogy befejezhessük tranzakcióit és szükség esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot.

7. SZAKASZ - HARMADIK FÉL LINKJEI

Bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások, melyek elérhetőek szolgáltatásunkon keresztül, tartalmazhatnak harmadik fél anyagait.


Harmadik fél linkjei ezen az oldalon arra irányíthatnak, hogy harmadik fél weboldalaira lépj, melyek nem állnak velünk kapcsolatban. Nem vagyunk felelősek az ilyen tartalmak vagy pontosságok vizsgálatáért, és nem garantáljuk, illetve nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik fél anyagaiért vagy weboldalaiért, vagy bármilyen más harmadik fél termékéért, szolgáltatásáért.

Nem vagyunk felelősek semmilyen kárért vagy veszteségért, ami a harmadik fél termékeinek vagy szolgáltatásainak megvásárlásából vagy használatából ered. Kérlek, figyelmesen nézd át a harmadik fél politikáját és gyakorlatait, és győződj meg róla, hogy érted azokat, mielőtt bármilyen tranzakciót kezdeményeznél. Panaszokkal, igényekkel, aggodalmakkal vagy kérdésekkel, melyek a harmadik fél termékeivel kapcsolatosak, közvetlenül a harmadik félhez kell fordulni.

8.SZAKASZ - FELHASZNÁLÓI HOZZÁSZÓLÁSOK, VISSZAJELZÉSEK ÉS EGYÉB BEKÜLDÉSEK

Amennyiben kérésünkre bizonyos meghatározott beküldéseket küldesz (például pályázati beadványokat) vagy kérésünk nélkül kreatív ötleteket, javaslatokat, terveket vagy egyéb anyagokat küldesz online, e-mailben, postai úton, vagy bármilyen más módon (közösen 'hozzászólások'), beleegyezel abba, hogy bármikor, korlátozás nélkül szerkeszthetjük, másolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és másképp használhatjuk bármilyen közegben azokat a hozzászólásokat, amelyeket nekünk továbbítottál. Nem vagyunk kötelesek (1) megőrizni bármilyen hozzászólást bizalmasan; (2) fizetést adni bármilyen hozzászólásért; vagy (3) válaszolni bármilyen hozzászólásra.


Megtehetjük, de nem vagyunk kötelesek, hogy monitorozzuk, szerkesszük vagy eltávolítsunk azokat a tartalmakat, melyeket törvénytelennek, sértőnek, fenyegetőnek, rágalmazónak, becsületsértőnek, pornográfikusnak, obszcénnak vagy másképp kifogásolhatónak ítélünk meg, vagy amelyek megsértik bármely fél szellemi tulajdonjogát vagy ezeket a Szolgáltatási Feltételeket.

Beleegyezel abba, hogy a hozzászólásaid nem sértik meg bármely harmadik fél jogát, beleértve a szerzői jogokat, védjegyeket, magánéletet, személyiséget vagy egyéb személyes vagy tulajdonosi jogot. Továbbá beleegyezel abba, hogy a hozzászólásaid nem tartalmaznak rágalmazó vagy másképp törvénytelen, visszaélő vagy obszcén anyagot, és nem tartalmaznak olyan számítógépes vírust vagy egyéb kártékony programot, amely bármilyen módon befolyásolhatja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal működését. Nem használhatsz hamis e-mail címet, nem adhatod ki magad másnak, mint aki vagy, és nem vezethetsz félre minket vagy harmadik feleket a hozzászólásaid eredetét illetően. Kizárólag te vagy felelős a hozzászólásaidért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget és nem vagyunk felelősek semmilyen általad vagy harmadik fél által közzétett hozzászólásért.

9. SZAKASZ - HIBÁK, PONTATLANSÁGOK ÉS ELHAGYÁSOK

Időnként előfordulhat, hogy weboldalunkon vagy a Szolgáltatásban elírások, pontatlanságok vagy elhagyások szerepelnek, amelyek a termékleírásokra, árazásra, promóciókra, ajánlatokra, termék szállítási díjakra, tranzit időkre és elérhetőségre vonatkozhatnak. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor kijavítsuk ezeket a hibákat, pontatlanságakat vagy elhagyásokat, és hogy módosítsuk vagy frissítsük az információkat vagy töröljük a rendeléseket, ha bármely információ a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon bármikor előzetes értesítés nélkül pontatlan.


Nem vállalunk kötelezettséget az információk frissítésére, módosítására vagy tisztázására a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon, beleértve az árinformációkat is, kivéve, ha azt törvény követeli meg. Semmilyen megadott frissítési vagy frissítési dátumot a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon nem szabad úgy értelmezni, hogy azt jelzi, hogy a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon szereplő összes információt módosították vagy frissítették.

10.SZAKASZ - TILOS TEVÉKENYSÉGEK

A Szolgáltatási Feltételekben meghatározott egyéb tilalmak mellett tilos a webhely vagy annak tartalmát használni: (a) bármilyen törvénytelen célból; (b) másokat arra kérni, hogy részt vegyenek vagy segítsenek törvénytelen cselekményekben; (c) megsérteni bármely nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami szabályozást, szabályt, törvényt vagy helyi rendeletet; (d) megsérteni a mi vagy mások szellemi tulajdoni jogait; (e) zaklatni, bántalmazni, sértegetni, ártani, rágalmazni, becsületsértő módon beszélni, lekicsinyelni, megfélemlíteni vagy megkülönböztetni nem, szexuális orientáció, vallás, etnikum, faj, kor, nemzetiség vagy fogyatékosság alapján; (f) hamis vagy félrevezető információt közölni; (g) vírusokat vagy bármilyen más kártékony kódot feltölteni vagy továbbítani, amely bármilyen módon befolyásolhatja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, egyéb weboldalak vagy az Internet működését; (h) mások személyes adatait gyűjteni vagy nyomon követni; (i) spamelni, adathalászatot végezni, gyógyszertári weboldalakat működtetni, álcázni, pókhálózatot készíteni, mászni vagy kaparni; (j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy (k) akadályozni vagy megkerülni a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, egyéb weboldalak vagy az Internet biztonsági funkcióit. Fenntartjuk a jogot, hogy megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát, ha megsérted a tilos tevékenységeket.

11. SZAKASZ - JÓTÁLLÁSI KIKÖTÉSEK; FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Nem garantáljuk, állítjuk vagy biztosítjuk, hogy a szolgáltatásunk használata megszakítás nélküli, időben történő, biztonságos vagy hibamentes lesz.

Nem biztosítjuk, hogy a szolgáltatás használatából eredő eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek.

Elfogadod, hogy időről időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást határozatlan időre vagy bármikor lemondhatjuk a szolgáltatást, értesítés nélkül.

Kifejezetten elfogadod, hogy a szolgáltatás használata, vagy annak használatra való képtelensége kizárólag a te kockázatod. A szolgáltatás és az összes termék és szolgáltatás, amelyet a szolgáltatáson keresztül szállítunk neked (kivéve, ha kifejezetten állítjuk) 'olyan, amilyen' és 'elérhető' alapon biztosítjuk a használatodra, mindenféle képviselet, jótállás vagy feltétel nélkül, akár kifejezett, akár hallgatólagos, beleértve minden hallgatólagos jótállást vagy feltételt az áruk minőségére, a kereskedelmi minőségre, egy adott célra való alkalmasságra, tartósságra, címre és a jogsértésre vonatkozóan.

Semmilyen esetben sem lehet felelősségre vonni az Eva Cosmetics-t, igazgatóinkat, tisztségviselőinket, alkalmazottjainkat, társult személyeket, ügynököket, szerződő partnereinket, gyakornokainkat, beszállítóinkat, szolgáltatóinkat vagy engedélyezőinket semmilyen sérülésért, veszteségért, igényért, vagy semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, büntető, különleges vagy következményi károkért, beleértve a korlátozás nélküli elveszett nyereséget, elveszett bevételt, elveszett megtakarításokat, adatvesztést, pótlási költségeket vagy bármilyen hasonló károkat, akár szerződésen, tortán (beleértve a hanyagságot), szigorú felelősségen vagy egyéb módon alapulnak, amely a szolgáltatás használatából vagy bármilyen szolgáltatással vásárolt termékből ered, vagy bármely más olyan igényhez kapcsolódik, amely valamilyen módon a szolgáltatás használatához vagy bármely termékhez kapcsolódik, beleértve, de nem korlátozva, bármely tartalom vagy bármely más olyan termék használatából, közzétételéből, továbbításából vagy egyéb módon elérhetővé tételéből eredő hibákra vagy mulasztásokra, vagy bármilyen veszteségre vagy kárra, amely a szolgáltatás vagy bármely tartalom (vagy termék) használatából, közzétételéből, továbbításából vagy egyéb módon való elérhetővé tételéből ered, még ha a lehetőségükről tájékoztatták is őket. Mivel néhány állam vagy joghatóság nem engedi meg a következményi vagy véletlen károk kizárását vagy korlátozását, ezekben az államokban vagy joghatóságokban a felelősségünk a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

12.SZAKASZ - KÁRTALANÍTÁS

Elfogadod, hogy kártalanítod, védelmezed és ártalmatlanná teszed az Eva Cosmetics-et és annak anyavállalatát, leányvállalatait, társult vállalatait, partnereit, tisztségviselőit, igazgatóit, ügynökeit, szerződéses partnereit, licencadóit, szolgáltatóit, alvállalkozóit, beszállítóit, gyakornokait és alkalmazottai minden olyan igény vagy követelés ellen, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amelyeket harmadik fél támaszt azért, mert megszegtél minden olyan feltételt, ami a Szolgáltatási Feltételekben vagy azokkal kapcsolatos dokumentumokban van, vagy mert megsértettél valamilyen törvényt vagy harmadik fél jogait.

13.SZAKASZ - MEGSEMMISÍTHETŐSÉG

Amennyiben a Szolgáltatási Feltételek bármely rendelkezése törvénytelennek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az adott rendelkezést a hatályos törvények által engedélyezett legnagyobb mértékben mégis végrehajthatónak kell tekinteni, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan résznek ezekből a Szolgáltatási Feltételekből való kivágásának tekintendő, anélkül, hogy ez befolyásolná a többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

14.SZAKASZ - MEGSZÜNTETÉS

A felek által a megszüntetés dátumát megelőzően felmerült kötelezettségek és felelősségek minden célból fennmaradnak a szerződés megszüntetése után is.

Ezek a Szolgáltatási Feltételek addig hatályosak, amíg Ön vagy mi meg nem szüntetjük őket. Bármikor megszüntetheted ezeket a Szolgáltatási Feltételeket úgy, hogy értesítesz minket arról, hogy már nem kívánod használni a Szolgáltatásainkat, vagy ha abbahagyod a weboldalunk használatát.

Amennyiben egyedülálló megítélésünk szerint nem sikerül betartanod, vagy azt gyanítjuk, hogy nem sikerült betartanod a Szolgáltatási Feltételek bármelyik feltételét vagy rendelkezését, szintén megszüntethetjük ezt a megállapodást bármikor értesítés nélkül, és te felelősséggel tartozol az összes, a megszüntetés dátumáig esedékes összegért; és/vagy megtagadhatjuk a Szolgáltatásainkhoz (vagy annak bármely részéhez) való hozzáférést.

15.SZAKASZ - TELJES MEGÁLLAPODÁS

Az, hogy nem gyakoroljuk vagy nem érvényesítjük a Szolgáltatási Feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, nem jelenti az említett jog vagy rendelkezés elengedését.

Ezek a Szolgáltatási Feltételek és bármely, általunk ezen az oldalon vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett politikák vagy üzemeltetési szabályok képezik a teljes megállapodást és megértést Ön és közöttünk, és irányítják a Szolgáltatás használatát, felülírva minden korábbi vagy egyidejűleg létrejött megállapodást, kommunikációt és javaslatot, legyen az szóbeli vagy írásbeli, Ön és közöttünk (beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatási Feltételek korábbi változatait).

A Szolgáltatási Feltételek értelmezésével kapcsolatos bármely pontatlanságok nem a szerkesztő fél ellen értelmezendők.

16.SZAKASZ - IRÁNYADÓ JOG

Ezek a Szolgáltatási Feltételek és minden egyedi megállapodás, amely alapján szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, a magyar jog szerint készülnek és annak megfelelően értelmezendők. Minden fél ezzel hozzájárul a magyar bíróságok illetékességéhez és lemond minden, a helyszín alapján felhozható kifogásról.

17.SZAKASZ - A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

A Szolgáltatási Feltételek legfrissebb változatát bármikor áttekintheti ezen az oldalon.

Fenntartjuk a jogot, hogy egyedülálló belátásunk szerint frissítsük, megváltoztassuk vagy helyettesítsük a Szolgáltatási Feltételek bármely részét a frissítések és változtatások weboldalunkon történő közzétételével. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze weboldalunkat a változásokért. Weboldalunk vagy használatának vagy hozzáférésének folytatása a Szolgáltatási Feltételek bármely változásának közzététele után a változások elfogadását jelenti.

Shopping Cart
0