Soliteint

Adatvédelem

 

Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató

A Soliteint cosmetics kft. Bt., a soliteint.com weboldal üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonságosan tárolja a vásárlók személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeljük - figyelemmel az 1992. évi LXIII. az adatvédelmi törvényhez - és csak saját promóciós kampányai keretében használja fel, és nem adja tovább harmadik félnek. Az ügyfél bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tartalmazza a törvény. Soliteint kozmetikai kft. Az ügyfél kérésére törli az ügyféladatokat a rendszeréből.

Adatvédelmi irányelvek

A Soliteint cosmetics Kft. a honlap www.soliteint.com üzemeltetése során kezeli a honlap látogatóinak és vásárlóinak (a továbbiakban: Érintett) adatait. Az adatkezeléssel összefüggésben a Soliteint cosmetics kft. ezúton tájékoztatja az Érintetteket a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatokról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A honlap használatával az Érintett elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

Adatvédelmi elveinek kidolgozása során a Soliteint cosmetics kft. figyelembe vette az információhoz való jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásai. Jelen Adatkezelési Tájékoztató Űrlap az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

 

  1. 1. Az adatkezelés célja

A Soliteint cosmetics Kft. adatkezelésének célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele, a megrendelések teljesítése és kiszállítása, a megrendelések teljesítésének dokumentálása és megfelelőségének ellenőrzése, valamint adott esetben a számlázás és a megkötött szerződések bizonyításának lehetővé tétele.

Az automatikusan rögzített adatok célja statisztikák készítése és az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A Soliteint cosmetics Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel, illetve nem használhatja fel. A személyes adatok harmadik személy vagy hatóság részére történő kiadása - kivéve, ha jogszabály egyébként kötelező erővel bír - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulásával lehetséges.

Az ügyfelek személyes adatai kizárólag a megrendelés teljesítésével kapcsolatban továbbíthatók, a 6. pontban leírtak szerint.

Mindenesetre, ha a Soliteint cosmetics Kft. a megadott adatokat az eredeti adatgyűjtés céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről tájékoztatja az Érintettet, és beszerzi előzetes, kifejezett hozzájárulását, vagy lehetőséget biztosít számára a felhasználás megtiltására.

 

  1. 2. Az adatkezelés jogalapja

A Soliteint cosmetics kft. adatkezelése az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. A 13/A. törvény §-a, a számlázás pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésén alapul.

Soliteint kozmetikai kft. nem ellenőrzi a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az Érintett, a szerződő fél felel. Amennyiben bármely Érintett megadja az e-mail címét, felelősséget vállal azért is, hogy a megadott e-mail címről csak ő veszi igénybe a szolgáltatást. Tekintettel erre a felelősségre, az adott e-mail címre történő bejelentkezéssel kapcsolatos minden felelősség kizárólag az e-mail címet regisztráló Kapcsolattartó felelőssége.

  

  1. 3. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és törlésig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat bevitelétől az érintett adat törléséig tart. A regisztráció a törlési kérelem elküldése után bármikor törölhető. Ebben az esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap.

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van fiókjuk törlésére is.

A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amely automatikusan felülíródik - a naplózástól számított 12 hónapig tárolja. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályok) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy más módon megadott további hozzájárulásokon alapuló adatkezelést. Vásárlás esetén a számlázási adatokat a törvény alapján 8 évig őrizzük meg.

  1. 5. A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs adatok: A regisztráció során az Érintettnek az alábbi adatokat kell megadnia: név, e-mail cím, jelszó.

Technikai adat: Az érintett számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybevétele során keletkeznek, és amelyeket a Soliteint kozmetikai Kft. rendszere technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP-címe, a böngésző típusa, a megtekintett és korábban meglátogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer belépéskor vagy kilépéskor az Érintett külön nyilatkozata vagy intézkedése nélkül automatikusan naplózza. Ezek az adatok nem kombinálhatók más személyes felhasználói adatokkal - kivéve a törvény által kötelezővé tett eseteket. Csak Soliteint kozmetikumok kft. hozzáfér az adatokhoz.

A Soliteint cosmetics Kft. rendszere az Érintett tevékenységéről olyan adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem más weboldalak, szolgáltatások igénybevétele során keletkezett adatokkal.

A Weboldal html kódja tartalmazhat a Soliteint cosmetics kft.-től független külső szerverre mutató és onnan érkező linkeket. Ezeknek a linkeknek a szolgáltatói képesek felhasználói adatokat gyűjteni a szerverükhöz való közvetlen kapcsolat miatt.

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatói és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). Az adatkezelők részletes tájékoztatást adhatnak az Érintettnek a mérési adatok kezeléséről. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

CookieA rendszer úgynevezett cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Soliteint cosmetics kft. weboldalán minden tartalom megtekinthető legyen, a cookie-kat az Érintettnek engedélyeznie kell. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, amelyek a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógép és a böngésző ment. Erről az Érintett a Soliteint cosmetics kft.-től további értesítést nem kap.

Soliteint kozmetikai kft. kétféle cookie-t használ:

Ideiglenes (munkamenet) cookie: a munkamenet sütik az Érintett látogatását követően automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k a Soliteint cosmetics kft. A weboldal hatékonyabban és biztonságosabban működik, elengedhetetlenek a weboldal bizonyos funkcióinak vagy bizonyos alkalmazásoknak a megfelelő működéséhez.

Állandó cookie: A Soliteint cosmetics kft. is használ állandó cookie-kat a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció biztosítása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig tárolódnak a böngésző cookie-fájljában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett milyen beállítást használ az internetböngészőjében. Ilyen cookie-k segítségével a Soliteint cosmetics kft. anonim módon gyűjt adatokat marketing és optimalizálási célokból. Soliteint kozmetikai kft. nem használja fel az adatokat az Érintett személyes azonosítására. Természetesen az Érintett adatainak ilyen módon történő felhasználását bármikor letilthatja a Soliteint cosmetics kft. bármely elérhetőségén.

Soliteint kozmetikai kft. a fenti információkat a Weboldal technikai működéséhez, célzott hírlevelek küldéséhez és statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található "Súgó" funkció tájékoztatást nyújt arról, hogyan tilthatja le a cookie-kat a böngészőjében, hogyan fogadhat el új cookie-kat, vagy hogyan utasíthatja böngészőjét új cookie beállítására, vagy hogyan tilthat le más cookie-kat.

A Weboldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat.

 

  1. 6. Az adatokat, adattovábbítást, adatkezelést ismerő személyek köre

Soliteint kozmetikai kft. és A Soliteint cosmetics Kft. belső munkatársai elsősorban jogosultak az adatok megismerésére, de azokat nem hozzák nyilvánosságra, illetve nem adják tovább harmadik félnek.

Soliteint kozmetikai kft. a megrendelések teljesítéséhez és kézbesítéséhez adatfeldolgozót (pl. könyvelőt) vehet igénybe. Soliteint kozmetikai kft. nem vállal felelősséget ezen harmadik személyek adatkezelési gyakorlatáért.

  1. 7. Érintett jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Soliteint cosmetics kft. által kezelt személyes adatairól, és azokat - a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével - a Weboldalon saját fiókjában bármikor módosíthatja.

Az Érintett kérésére a Soliteint cosmetics kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapták meg adataikat. Soliteint kozmetikai kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban rendelkezésre bocsátja a kért információkat.

Az Érintett a Soliteint kozmetikai Kft.-hez fordulhat. Munkavállalónak az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel az alábbi elérhetőségeken teheti meg észrevételeit.

7.2. Az érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását

Az Érintett jogosult arra, hogy hibásan rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését bármikor kérje az alább megadott elérhetőségek valamelyikén. Soliteint kozmetikai kft. a kérelem kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ebben az esetben azok nem állíthatók helyre. A törlés nem vonatkozik a törvény (pl. számviteli szabályzat), a Soliteint cosmetics kft. által előírt adatkezelésekre. megtartja őket a szükséges ideig.

Az Érintett kérheti adatai zárolását is. Soliteint kozmetikai kft. zárolja a személyes adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat csak addig kezelhető, amíg fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, zárolásról és törlésről értesíteni kell az Érintettet, valamint mindazokat, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekeit nem sérti.

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatokat az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatokat törölni kell, ha (a) feldolgozásuk jogellenes; b) az érintett ezt a megfelelő módon kéri; c) hiányos vagy helytelen - és ez az állapot jogilag nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adattárolásra jogszabályban előírt határidő lejárt; e) bíróság vagy a NAIH elrendeli.

Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat csak addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmének nem tesz eleget, a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával e tekintetben is kifejezetten hozzájárul az elektronikus kapcsolatfelvételhez. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (az alábbi Jogorvoslati lehetőségek pont szerint).

7.3. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Soliteint kozmetikai kft. a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 15 napon belül megvizsgálja a kifogást, dönt annak érvényességéről, és döntéséről írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

Az Érintett jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Soliteint cosmetics kft.
Székhely és levelezési cím:: 2151 Fót, Móricz Zsigmond u 37 

7.4. Jogorvoslat: Az érintett Info.tv és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján alapul

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál www.naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Tel: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) kezdeményezhet azzal, hogy a személyes adatok kezelésével vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog gyakorlásával kapcsolatos jogok megsértése megtörtént, vagy ilyen jogsértés közvetlen veszélye fennáll vagy közérdekű adatok. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit megelőlegezi és a Hatóság viseli.

Jogainak megsértése esetén az érintett bírósághoz fordulhat az adatkezelővel szemben. A bíróság az ügyben nem sorrendben jár el. A per elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható. Az adatkezelő köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másoknak okozott. Az adatkezelő az adatfeldolgozó által okozott kárért is felelősséggel tartozik az érintett felé. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta. Nem kell megtéríteni a kárt, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megsértésével megsérti az érintett magánélethez való jogát, az érintett kártérítést követelhet az adatkezelőtől.

 

  1. 8. E-mail címek használata

Soliteint kozmetikai kft. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levelezési címek felhasználásának jogszerűségére, ezért azokat kizárólag az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mailek küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése és a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így az e-mailek küldése elsősorban ebből a célból történik.

 

  1. 9. Hírlevél

Soliteint kozmetikai kft. lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemeket tartalmaz és reklámot tartalmaz. Soliteint kozmetikai kft. kezeli az Érintett által a hírlevél igénybevétele során megadott adatokat. Az Érintett bármikor, ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ezt megteheti levélben vagy e-mailben, a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linkre kattintva. Ebben az esetben a Soliteint cosmetics kft. nyilvántartásából törli a hírlevelek küldéséhez szükséges valamennyi személyes adatot, és további hírlevelekkel, ajánlatokkal nem keresi meg az Érintettet. Soliteint kozmetikai kft. a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címekre reklámot vagy reklámot tartalmazó levelet (hírlevelet) csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

  1. 10. Adatbiztonság

Soliteint kozmetikai kft. vállalja, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt és kezelt adatok védelmét, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ön vállalja továbbá, hogy minden harmadik felet, akinek továbbíthatja vagy továbbíthatja az adatokat, felkéri, hogy teljesítsék az ezzel kapcsolatos kötelezettségeiket.

 

  1. 11. Egyéb rendelkezések

Soliteint kozmetikai kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatálybalépését követően az Érintett a Honlap használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. december 1-től érvényes.

0